Stare civila oradea. Căsătorii

Programul de lucru la Starea Civilă

stare civila oradea

Legal citat in cauza Orasul Sinaia si Consiliul Local xxx nu a formulat întâmpinare si nici alte apărări în cauza. Dacã pãrinþii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Înainte de întocmirea dosarului de căsătorie vă recomandăm să citiţi Ghidul încheierii căsătoriei civile. Daca aceasta este situaţia, este vorba de o restricţie privind libertăţile recunoscute prin tratat oricărui cetăţean al Uniuni. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România; 3.

Next

Sentinţă civilă 82 din 27.01.2016

stare civila oradea

Cererile pentru eliberarea certificatelor de uz extern se depun numai personal sau de cãtre persoana împuternicitã prin procurã specialã notarialã. Copyright © 2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. De asemenea, reamintim că taxele aferente se achită la sediul instituţiei. În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului. Actele în limbi strãine trebuie traduse în limba româna ºi legalizate la notar. Activitatea de primire în audienţă la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor Oradea este suspendată în această perioadă.

Next

S.P.C.L.E.P

stare civila oradea

Prahova să efectueze anularea , modificarea, rectificarea tuturor înscrierilor aferente certificatului de naştere din actele şi registrele de stare civilă , inclusiv a duplicatului aparţinând reclamantei xxx, astfel ca prenumele complet al acesteia să fie trecut corect xxx, precum şi emiterea către reclamantă unui nou duplicat al certificatului de naştere care să cuprindă aceste prenume în concordanţă cu certificatul de naştere seria N. Cererea de transcriere se depune la primări a localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, personal, sau prin împuternicit cu procură specială , autentificată. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României. Pentru apatrizi legea naþionalã este legea statului în care îºi au domiciliul sau reºedinþa. Contractul de lucrări între Municipiul Oradea și asocierea formată din S. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative; 2.

Next

Programul serviciului de evidenta a populatiei si stare civila din Oradea, in perioada, 31.12.2018

stare civila oradea

În acest caz numele copilului se stabileºte prin acordul pãrinþilor ºi se declarã, odatã cu naºterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidenþã a persoanelor. Totodată, pe perioada stării de urgenţă vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situaţii deosebite care implică pierderea , furtul ori distrugerea documentului de identitate. Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Revine instanţei de trimitere sa determine daca refuzul de a modifica numele sau prenumele este de natura sa provoace persoanelor interesate astfel de inconveniente. Programarea este gratuită şi netransmisibilă. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să sunaţi la 0257-214474. Declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Next

ohmy.disneylatino.com

stare civila oradea

În susţinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei toate înscrisurile privind starea civila a acesteia. Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul la ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor. Când declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, în baza unei declaratii scrise, în cuprinsul căreia se va menţiona motivul intarzierii -. Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă — de căsătorie — sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite. Simplul risc concret de a fi nevoit sa elimine îndoielile privind identitatea sa constituie un obstacol in calea liberei circulaţii. Totuşi, acest obstacol poate fi justificat daca se întemeiază pe consideraţii obiective si este proporţional cu obiectivul legitim urmărit de dreptul naţional. Declaraţia de deces se face de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Next

Programul serviciului de evidenta a populatiei si stare civila din Oradea, in perioada, 31.12.2018

stare civila oradea

În cauză s-a solicitat Serviciului de Stare Civila al Primăriei xxx un extras de pe Registrul de naşteri referitor la numele înscris în acest registru in ceea ce o priveşte pe petenta si copie de pa certificatul medical constatator al naşterii nr. În continuare, în ceea ce priveşte dispoziţiile tratatului referitoare la cetăţenia Uniunii, Curtea aminteşte ca, deşi în stadiul actual al dreptului Uniunii normele care reglementează transcrierea în actele de stare civila a numelui de familie si a prenumelui unei persoane sunt de competenta statelor membre, acestea trebuie totuşi, in exercitarea acestei competente, sa respecte dreptul Uniunii si, in special, dispoziţiile tratatului referitoare la libertatea recunoscuta oricărui cetăţean al Uniunii de circulaţie si de şedere pe teritoriul statelor membre. Nu puteţi folosi aceste materiale fără acordul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Curtea observa ca prenumele si numele de familie ale unei persoane sunt un element constitutiv al identităţii sale si al vieţii sale private, a căror protecţie este consacrata in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum si in Convenţia europeana pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale. Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială. Sector 1 se vor desfășura după cum urmează: În perioada 23.

Next

la ohmy.disneylatino.com

stare civila oradea

Pentru transcrierea certificatului de naştere al copilului minor, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, cererea de transcriere se depune la oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. Curtea a declarat deja ca de fiecare data când numele utilizat de o persoana intr-o situaţie concreta nu corespunde cu cel care figurează in documentul sau de identitate ori când numele care figurează in doua documente prezentate împreuna nu este acelaşi pot apărea îndoieli cu privire la identitatea acestei persoane, precum si la autenticitatea documentelor prezentate sau la veridicitatea datelor. Pe de alta parte nu este echitabil ca reclamanta sa fie obligată să piardă timp , să efectueze formalităţi suplimentare şi să suporte inclusiv costuri financiare semnificative pentru a i se emite toate documentele noi , nu să le utilizeze până la expirare ca restul cetăţenilor uniunii : carte de identitate, carte de alegator, carnetul de note, foaia matricola , diploma de absolvire şcoala, diploma învăţământ , diploma de licenţa, permis de conducere , legitimaţii etc. În contextual celor reiterate, adresăm rugămintea tuturor Persoanelor care se află în situațiile expuse și care doresc relații suplimentare privind activitatea de specialitate în materie de evidență a Persoanelor, dar și stare civilă, să acceseze website-ul instituției noastre la — secțiunile dedicate acestor activități. Sector 1, aducem la cunoștința tuturor cetățenilor faptul că, pe perioada stării de ungență, se pot solicita, cu preponderență, noi acte de identitate ca urmare a pierderii, furtului ori distrugerii documentului de identitate deținut, după consultarea prealabilă a procedurii și programului de lucru stabilite la nivelul fiecărui S. Formulare necesare - se tipăresc faţă - verso. Prin acţiunea civilă precizată înregistrată la aceasta judecătorie la data de 20.

Next