Vejret frederikshavn. Forside

Vejret DMI byvejr til hele verden og Danmark » Dansk Måle Index

vejret frederikshavn

Det kan hurtigt vise sig at blive brugbart, da du hele tiden vil kende til vejret i byen! Dataen hentes fra Darksky En af verdens hurtigste api til vejret , vores formål er at hjælpe til med at holde øje med vejret i Danmark. Det første scenarie er det mest sandsynlige for nuværende, men grundet de store usikkerheder på så lang sigt, kan det andet scenarie heller ikke udelukkes. Men ofte viser vejret sig faktisk at være ganske mildt - noget som måske skyldes den fynske beliggenhed og det tilhørende kystklima. I så fald får vi en foretrukken dannelse af blokerende højtryk over Nordskandinavien og lavtryk syd for os. Det skyldes til dels usikkerheder omkring fænomenet El Nino, som foregår i Stillehavet. Det ligner derved en rolig maj med temperatur nær normalen.

Next

Vejrstation Vesterø Havn

vejret frederikshavn

Byens charme viser sig på tværs af de forskellige vejrforhold, om end mange dog mener, at Odense er bedst om sommeren og i det sene forår. De faktiske vandstandsvariationer er en sum af det astronomiske tidevand og de variationer, som skyldes andre faktorer såsom vind, lufttryk og havets massefylde. Arbejdet med Etape 2 omfatter: 170. Som helhed ventes april at blive 1-2 grader varmere end normalt, mens nedbørsmængderne ser ud at blive omkring det normale. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til. For fortsat at kunne udvikle havnens aktiviteter og realisere andre igangværende projekter med såvel nye som eksisterende kunder blev en yderligere kapacitetsforøgelse Etape 2 vedtaget i oktober 2017.

Next

Vejrudsigter

vejret frederikshavn

Gennemsnitstemperatur forventes at ende omkring 0-1 grad under normalen. Som helhed ser maj ud at blive 0-1 grad varmere end normalt og med omtrent de normale nedbørsmængder. Ud fra scenarie 1 vil temperaturerne i juni blive omkring det normale og med normal eller lidt over normale nedbørsmængder. Normalt er april vores tørreste måned, og første halvdel af april forventes også at være til den tørre side. Det lukker dog ikke helt ned for perioder med solskin. Tidevandshøjden skal lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande.

Next

Forside

vejret frederikshavn

Det gælder om at suge d-vitamin til sig den førstkommende tid. Det vil sandsynligvis blive varmest først på ugen med temperaturer op omkring 13-17 grader, for senere på ugen at falde til mellem 8-14 grader. Vejret i Odense minder en del om vejret i resten af landet. Denne del af havneudvidelsen blev officielt indviet af H. De faktiske vandstandsvariationer målt vandstand for en række havne findes som tabel og graf under Vælg laget 'Vandstand' på kortet. Hvis du vil vide mere om vejret i Frederikshavn måned for måned, for eksempel til at planlægge din ferie og finde det bedste tidspunkt at rejse på, kan du også læse mere om. Nattetemperaturen vil typisk ligge mellem 3-9 grader med risiko for let nattefrost på klare nætter.

Next

Vejret DMI byvejr til hele verden og Danmark » Dansk Måle Index

vejret frederikshavn

Tidevandshøjderne refererer til laveste astronomiske tidevand for vestkyststationerne og til middelvandstand for havne inden for Skagen i overensstemmelse med normal praksis i søkort. Tabellerne viser tidspunkter for høj- og lavvande samt de tilhørende tidevandshøjder. Med en øget sandynlighed for lidt mere nedbør sidst i april, vil april samlet set ende med nedbørsmængder tæt på normalen for årstiden. Uge 17: Et højtryk nordvest for Danmark vil først på ugen stadig give pænt vejr med solskin, men efterhånden rykker det mod vest, og koldere luft fra nord kan trække ned over Scandinavian og Østeuropa i bølger. Det øger chancen for mere stabilt og tørt vejr i maj måned. Som den berømte sommerfugleeffekt, kan El Niño påvirke temperaturen omkring ækvator og give følgevirkninger for vejret på vores breddegrader.

Next

Vejret i Frederikshavn de kommende dage

vejret frederikshavn

Maj: I maj vil strømningen blive mere nordlig eller fra mellem nordvest og øst. Du får værdien af din aktuelle booking til gode, og du kan ændre uden et ombookinggebyr, når du ved, hvornår du vil rejse. Vandet omkring os er varmere end normalt, så selvom luftmassens temperatur samlet set forventes normal for årstiden, vil det lidt lunere havvand og de lidt flere solskinstimer holde middeltemperaturen over normalen for april. Der er tendenser til, at højtrykket fra vest i perioder vil bredde sig med en højtryksryg mod Danmark. Det vil give mere ustadigt vejr med små lavtryk og mindre fronter, der giver mere skyet vejr og tidvis nedbør. Temperaturen afhænger af, hvor højtrykket placerer sig, og er fortsat noget usikker.

Next